Acte necesare cazier Persoana Juridica

Serviciile de cazier judiciar de la nivelul Inspectoratelor de Politie ale Judetelor, respectiv Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, elibereaza certificate de cazier judiciar persoanelor juridice.

Cererea-tip, cu datele complete de identificare si motivata, se depune de catre persoana juridica prin reprezentant legal, care trebuie sa îsi dovedeasca calitatea, la unitatea de politie pe raza careia îsi are sediul social sucursala, filiala sau punctul de lucru al persoanei juridice.

La depunerea cererii, reprezentantul legal al persoanei juridice, va anexa urmatoarele documente:

  • dovada ca deponentul este reprezentantul legal al persoanei juridice solicitante (Anexa 38 din HG
  • 345/2010);
  • copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal;
  • copie certificat constatator;
  • chitanta de achitare a taxei în cuantum de 10 lei;
  • timbru fiscal în valoare de 2 lei.

Certificatul de cazier judiciar se elibereaza persoanelor juridice în cel mult 3 zile de la data solicitarii.

Model Cerere-eliberare-cazier-persoana-juridica

About The Author

No Comments