Service Laptop Botosani

Acte si documente necesare

Acte necesare Cazier

By on aprilie 11, 2012 in Politie with 0 Comments


Pentru a obtine un certificat de cazier judiciar din România, persoanele fizice interesate pot depune personal cererea-tip, cu datele complete de stare civila si motivata, la ghiseele subunitatilor de politie de pe raza localitatii de nastere, domiciliu/ resedinta.

Acte si documente necesare pentru cazier judiciar:

 • actul de identitate (cartea de identitate, buletinul de identitate, pasaport, cartea de identitate provizorie si certificat de înregistrare a cetatenilor U.E., carte de rezidenta, permis de sedere, aflate în termen de valabilitate);
 • timbru fiscal în valoare de 2 lei;
 • chitanta prin care se face dovada achitarii taxei de prestare serviciu, în cuantum de 10 lei.
 • Cerere-eliberare-cazier.

Persoanele domiciliate în strainatate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.

Certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice se poate solicita si prin împuternicitii acestora, conform procedurilor legale în vigoare, dupa cum urmeaza:

 • în tara, numai pe baza unei procuri autentificate de catre un notar public;
 • în strainatate, pe baza unei procuri autentificate prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de catre un notar, cu respectarea cerintelor legalizarii actelor oficiale straine. Pentru statele care au aderat la Conventia de la Haga din 5 noiembrie 1961 este suficient sa fie aplicata apostila.

Continutul procurii trebuie formulat în termeni clari, din care sa rezulte persoana care a fost mandatata, scopul si durata mandatului.

În situatia în care cererea se depune prin împuternicit, aceasta va fi însotita de copia actului de identitate a solicitantului, copia actului de identitate a împuternicitului si de procura autentificata în conditiile legii, care se va depune la locul de domiciliu sau de resedinta al împuternicitului (care poate fi cetatean român sau cetatean strain cu resedinta în România):

 • în original – daca procura are ca obiect obtinerea certificatului de cazier judiciar;
 • în copie – daca procura are un obiect generic, ce presupune si obtinerea certificatului de cazier judiciar.

Certificatul de cazier judiciar se elibereaza persoanelor fizice:

 • în cel mult 3 zile de la data solicitarii, în cazurile în care cererea-tip este depusa la unitatea de politie de la locul de nastere, de domiciliu ori de resedinta;
 • în cel mult 30 de zile de la data solicitarii, în cazurile în care cererea-tip este depusa prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, este valabil 6 luni de la data primirii si numai în scopul pentru care a fost eliberat.

Certificatele de cazier judiciar se pot elibera „pe loc”, persoanelor fizice care îndeplinesc urmatoarele conditii:

 • sunt nascute în România si au atribuit CNP;
 • depun cererea-tip la unitatile de politie de la locul de nastere ori de domiciliu/resedinta;
 • nu sunt înscrise în cazierul judiciar (nu sunt cunoscute cu antecedente penale).

Când certificatul de cazier judiciar este necesar pentru depunere la dosarul de gratiere individuala, acesta poate fi solicitat de persoana condamnata, copiii, aparatorul ori reprezentantul legal al acestuia, sotul persoanei condamnate, ascendentii, fratii ori surorile celui condamnat sau ai sotului acestuia.

Procurile întocmite în Republica Moldova sau de ambasadele Republicii Moldova, în limba română, sunt acceptate ca valabile fără vreo altă supralegalizare.

Când certificatul de cazier judiciar este necesar pentru depunere la dosarul de graţiere individuală, acesta poate fi solicitat de persoana condamnată, copiii, apărătorul ori reprezentantul legal al acestuia, soţul persoanei condamnate, ascendenţii, fraţii ori surorile celui condamnat sau ai soţului acestuia.

Certificatul de cazier judiciar se eliberează persoanelor fizice în cel mult 3 zile de la data solicitării, în cazurile în care cererea-tip este depusă la unitatea de poliţie de la locul de naştere, de domiciliu ori de reşedinţă; sau în cel mult 30 de zile de la data solicitării, în cazurile în care cererea-tip este depusă prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, este valabil 6 luni de la data primirii şi numai în scopul pentru care a fost eliberat.

Pentru persoanele care nu figurează cu mențiuni în Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Român (ROCRIS) certificatul de cazier judiciar se eliberează “pe loc”.

Pentru persoanele care sunt cunoscute cu antecedente penale termenul de eliberare a certificatului de cazier judiciar este de 3 zile de la data solicitării conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar republicată.

Lista subunităţilor de poliţie care eliberează certificate de cazier judiciar, precum şi programul ghişeelor de lucru cu publicul, se găsesc afişate pe paginile de internet ale Inspectoratelor de Poliţie Judeţene, respectiv, Poliţia Capitalei.

Nota autorului: Este posibil ca lista sa nu fie completa sau poate contine informatii neactualizate. Daca observati omisiuni sau date incorecte, va rugam sa ne contactati.

Tags: , , ,

Subscribe

If you enjoyed this article, subscribe now to receive more just like it.

Post a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Top