Service Laptop Botosani

Acte si documente necesare

Acte necesare certificat de urbanism

By on iunie 3, 2013 in Urbanism with 0 Comments


Acte necesare pentru obtinerea certificatului de urbanism:

Baza legala : Legea 50/1991, republicata in 2004, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, publicata in M.Of. nr. 933/2004, Ordinul 1943/2001 publicat in M.Of. nr. 231/2002,
Legea nr. 350/2001 privind urbanismul si amenajarea teritoriului, publicata in M.Of. nr. 373/2001

Acte necesare pentru obtinere certificat de urbanism:

 • 1. Cerere tip pentru emiterea Certificatului de Urbanism – completata integral si corect
 • 2. Copie dupa Extras Carte Funciara sau alt act doveditor al titlului asupra imobilului care sa ii confere
 • solicitantului dreptul de executie a lucrarilor de constructii
 • 3. Plan de incadrare in zona 4. Plan de situatie – eliberat pe suport topografic – vizat de Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara al judetului sau al municipiului  – la scara 1:5000 + 1:500, care sa cuprinda intentiile investitorului ( intocmit de proiectant autorizat )
 • 5. Memoriu de prezentare ( intocmit de proiectant autorizat )
 • 6. Dovada achitarii taxei pentru emiterea Certificatului de urbanism

Nota : Documentatia se va prezenta in 2 ( doua ) exemplare.

Valabilitate Certificat de urbanism:

Certificatul de urbanism este valabil pentru un interval de timp cuprins intre 6 si 24 luni de la data emiterii, in functie de:

 • a) scopul pentru care a fost solicitat;
 • b) complexitatea investitiei si caracteristicile urbanistice ale zonei in care se afla imobilul;
 • c) mentinerea valabilitatii prevederilor documentatiilor urbanistice si a planurilor de amenajare a teritoriului aprobate, pentru imobilul solicitat.

Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism se poate face numai de catre emitent, la cererea titularului formulata cu cel putin 15 zile inaintea expirarii acestuia, pentru o perioada de timp de maximum 12 luni, dupa care, in mod obligatoriu, se emite un nou certificat de urbanism.

Pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism se completeaza si se depune la emitent o cerere-tip insotita de certificatul de urbanism emis, in original.

O data cu depunerea cererii de prelungire a valabilitatii certificatului de urbanism, solicitantul va face dovada achitarii taxei de prelungire a acesteia.

Acte necesare prelungire certificat de urbanism:

 • Cerere tip ;
 • Certificatul de urbanism în original
 • Extras Carte Funciara original (valabil 30 zile).

Note:

Conform precizarilor privind completarea formularului „Cererea pentru emiterea cerificatului de urbanism”, elementul principal de identificare al imobilului este adresa postala, completata cu planul topografic sau, dupa caz, cu alte elemente de identificare mentionate in precizarile la cerere.

Certificatul de Urbanism nu tine loc de autorizatie de construire/desfiintare si nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii.

Avizele din Certificatul de Urbanism se cer pentru a obtine Autorizatia de constructie.

Tags: , , ,

Subscribe

If you enjoyed this article, subscribe now to receive more just like it.

Post a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Top