Acte necesare inregistrare contract de inchiriere

Documente necesare pentru inregistrarea unui contract de inchiriere:

  • - contract de inchiriere – 3 exemplare;
  • - act de proprietate al bunului inchiriat, in original si copie
  • - carte de identitate (buletin de identitate) proprietari, in original si copie;
  • - copie certificat de inregistrare daca chiriasul este persoana juridica (firma).

Este obligatorie prezenta proprietarului.

Contractul de inchiriere se inregistreaza la administratia financiara de pe raza localitatii de domiciliu.

About The Author

No Comments