Service Laptop Botosani

Acte si documente necesare

Acte necesare pentru dosarul de ajutor social

By on august 14, 2012 in Dosare with 0 Comments


Acte necesare pentru a primi ajutor social:

Pentru a beneficia de ajutor social o persoana trebuie sa se depuna urmatoarele documente necesare la primarie:

 • – cerere si declaratie pe propria raspundere (se actualizeaza odata la 6 luni);
 • – actele doveditoare privind componenta familiei, veniturile realizate de catre membrii acesteia;
 • – adeverinta de la Agentia Teritoriala pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM).

  Plata ajutorului social se efectueaza lunar pe baza de mandat postal sau in contul bancar curent.

Important:

Pe parcursul derularii ajutorului beneficiarul are mai multe obligatii:

 • – sa comunice in scris primarului, orice modificare intervenita cu privire la domiciliu, veniturile si la numarul membrilor familiei in termen de 15 zile de la data modificarii;
 • – sa depuna din sase in sase luni cerere si declaratia pe propria raspundere;
 • – persoanele apte de munca, care nu realizeaza venituri, au obligatia de a prezenta lunar adeverinta de la Agentia Teritoriala pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM).

Beneficiarii de ajutor social trebuie sa isi achite obligatiile fata de bugetul local (taxele si impozitele locale) pentru bunurile care le detin in proprietate pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an.

Neachitarea obligatiilor duce la suspendarea pe o perioada de cinci luni a drepturilor de ajutor social, incepand cu drepturile aferente lunii februarie.

Suspendarea dreptului sau incetarea se face :

 • – daca nu prezinta lunar adeverinta de la Agentia Teritoriala pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM);
 • – daca refuza nejustificat efectuarea actiunilor sau lucrarilor de interes local;
 • – daca nu depune din sase in sase luni cerere si declaratia pe propria raspundere;
 • – cand se constata ca dreptul la ajutorul social a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componenta familiei sau a veniturilor realizate ori pe parcursul acordarii daca au intervenit modificari ale acestora.

Legea Asistentei Sociale 292/2011- se adreseaza persoanei, familiei, grupurilor ori familiilor aflate in situatii de dificultate cu risc de marginalizare sau excluziune sociala.

Masurile si actiunile de asistenta sociala sunt servicii sociale acordate in functie de nevoile individuale, evaluate de personalul de specialitate; beneficii de asistenta sociala acordate in bani sau in natura constand in alocatii indemnizatii, ajutor social.

Tags: , ,

Subscribe

If you enjoyed this article, subscribe now to receive more just like it.

Post a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Top