Evidenta Persoanelor

Acte necesare buletin

Acte necesare eliberare buletin. Buletinul reprezinta actul de identitate si este denumirea oficiala pentru Carte de Identitate (C.I.). Eliberarea unui buletin se face in mai multe situatii: Eliberarea carte identitate la implinirea varstei de 14 ani Eliberare act de identitate Pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate detinut anterior Expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civila, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei Schimbarea domiciliului, schimbarea denumirii strazii sau a renumerotarii...

Eliberare act de identitate

- la expirarea termenului de valabilitate - la modificarea datelor de stare civila - la anularea documentului sau schimbarea fizionomiei - la schimbarea denumirii strazii sau renumerotarea imobilelor Documente si acte necesare eliberare buletin (carte de identitate): Cerere pentru eliberarea cartii de identitate (cerere eliberare buletin); Buletinul sau cartea de identitate si cartea de alegator (daca este cazul) Certificatul de nastere si certificatul de casatorie, in original; Hotararea de divort, definitiva si irevocabila, in...

Dovada adresei de domiciliu

Documente necesare pentru a putea face dovada adresei de domiciliu: - acte încheiate în conditiile de validitate prevazute de legislatia româna în vigoare; - declaratia scrisa a gazduitorului, persoana fizica sau juridica, de primire în spatiu, însotita de unul din documentele prevazute la lit. a); - declaratia pe proprie raspundere a solicitantului, însotita de nota de verificare a politistului de ordine publica, prin care se certifica existenta unui imobil si faptul ca solicitantul locuieste...

Eliberarea cartii de identitate provizorii

Eliberarea actului de identitate se solicita la sediul Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor din municipiul resedinta de judet, de pe raza caruia solicitantul are domiciliul au resedinta. Eliberarea cartii de identitate provizorii cand persoana fizica nu poseda toate documentele necesare pentru eliberarea cartii de identitate Documente necesare: cererea pentru eliberarea actului de identitate; 3 fotografii marimea 3×4 cm cu banda alba de 7 mm. la baza; documentele pe care solicitantul le poate...

Eliberare carte de identitate provizorie

Eliberarea actului de identitate se solicita la sediul Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor din municipiul resedinta de judet, de pe raza caruia solicitantul are domiciliul au resedinta. Eliberare carte de identitate provizorie cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate, care locuiesc temporar in Romania Documente necesare: cererea pentru eliberarea actului de identitate cetatenilor români cu domiciliul în strainatate si resedinta în România; pasaportul, aflat în termen de valabilitate, care atesta statutul de cetatean...

Schimbarea domiciliului din strainatate in Romania

Eliberarea actului de identitate se solicita la sediul Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor din municipiul resedinta de judet, de pe raza caruia solicitantul are domiciliul au resedinta. Documente necesare in cazul schimbareii domiciliului din strainatate in Romania: cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate în România; certificatul de nastere, original si copie; certificatul de casatorie, în cazul persoanelor casatorite sau al sotului supravietuitor, original si copie;...

Inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei

Eliberarea actului de identitate se solicita la sediul Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor din municipiul resedinta de judet, de pe raza caruia solicitantul are domiciliul au resedinta. Documente necesare: cererea pentru înscrierea în actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei; actul de identitate al solicitantului; timbru fiscal sau chitanta reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru; actul de identitate al gazduitorului. documentul cu care se face dovada adresei de resedinta, original si...

Schimbarea domiciliului, schimbarea denumirii strazii sau a renumerotarii imobilelor

Eliberarea actului de identitate se solicita la sediul Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor din municipiul resedinta de judet, de pe raza caruia solicitantul are domiciliul au resedinta. Documente necesare: cererea pentru eliberarea actului de identitate; actul de identitate si cartea de alegator, daca este cazul; certificatul de nastere si certificatul de casatorie, daca este cazul, original si copie; hotarârea de divort, definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie; certificatul de deces...

Pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate detinut anterior

Eliberarea actului de identitate (buletin de identitate) se solicita la sediul Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor din municipiul resedinta de judet, de pe raza caruia solicitantul are domiciliul au resedinta. Documente necesare eliberare buletin de identitate (carte de identitate): cererea pentru eliberarea actului de identitate; actul de identitate si cartea de alegator, daca este cazul; certificatul de nastere si certificatul de casatorie, daca este cazul, original si copie; hotarârea de divort, definitiva...

Expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civila, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei

Eliberarea actului de identitate se solicita la sediul Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor din municipiul resedinta de judet, de pe raza caruia solicitantul are domiciliul au resedinta. Documente necesare: cererea pentru eliberarea actului de identitate actul de identitate si cartea de alegator, daca este cazul; certificatul de nastere si certificatul de casatorie, daca este cazul, original si copie; hotarârea de divort, definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie; certificatul de deces...