Service Laptop Botosani

Acte si documente necesare

Stare Civila

acte si documente necesare care se elibereaza de oficiile de stare civila

Inregistrare tardiva a nasterii

Inregistrarea tardiva a unei nasteri se refera la inregistrarea care se intampla cu intarziere. Conform oficialitatilor, inregistrarea tardiva a nasterii, inseamna inregistrarea facuta dupa trecerea unui an de la nastere. Acte necesare pentru inregistrarea tardiva a nasterii: Sentinţă civilă în original, cu ştampila de rămasă definitivă şi irevocabilă. Certificate de naştere şi căsătorie ale părinţilor, […]

Continue Reading »

Inregistrare nou nascut

Inregistrarea unui copil nou nascut se face la Oficiul de Stare Civila. Inregistrare nou nascut este acelasi lucru cu inregistrare nastere. Acte necesare pentru inregistrarea unui nou nascut: Certificatul medical constatator al naşterii, formular tip, eliberat de maternitate. Certificatele de naştere ale părinţilor, atat în original cat şi copie xerox. Certificatul de căsătorie al părinţilor […]

Continue Reading »

Cauze familiale care pot fi mediate

Ce cauze familiale pot fi mediate? Neînțelegerile dintre soți privind continuarea căsătoriei; exercițiul drepturilor părintești; stabilirea domiciliului copiilor; contribuția părinților la întreținerea copiilor; orice alte neînțelegeri care apar în raporturile dintre soți cu privire la drepturi de care aceștia pot dispune conform legii; dispute în legătură cu divorțul; partajul bunurilor comune. De reținut : „drepturile […]

Continue Reading »

Înscrierea menţiunilor primite din străinătate cu privire la modificarea statutului civil al persoanei

Inscriere mentiuni primite din strainatate: a) Înscrierea căsătorie şi divorţului pe actul de naştere Căsătoriile încheiate în străinătate şi desfăcute prin divorţ se înscriu numai prin menţiune, pe marginea actului de naştere; cererea, însoţită de certificatul sau extrasul de căsătorie, în original, fotocopie şi traducere legalizată, precum şi sentinţa de divorţ, în original, fotocopie şi […]

Continue Reading »

Transcrierea actelor de stare civilă înregistrate la autorităţile locale din străinătate

Pentru transcrierea actelor de stare civilă înregistrate la autorităţile locale din străinătate sunt necesare urmatoarele acte si documente: Declaraţie că nu a mai solicitat transcrierea (ANEXA Nr. 35) Formular cerere transcriere imputernicit Formular cerere transcriere titular

Continue Reading »

Transcriere Certificat de Nastere in Registrele Romane

Acte necesare pentru transcrierea Certificatului de Nastere in registrele romane: Acte necesare transcriere certificat de nastere in registrele romane: – Certificatul de naştere original APOSTILAT ( APOSTILA CONVENTIEI DE LA HAGA ) ; – copie xerox după certificat; – traducere a certificatului, în limba română, legalizată de un notar public român sau de ambasada României […]

Continue Reading »

Transcriere Certificat de Deces

Acte necesare si proceduri pentru transcriera Certificatului de Deces: Acte necesare Transcriere Certificat de Deces: – Certificatul de deces original- APOSTILAT (APOSTILA CONVENŢIEI DE LA HAGA); – Copie după certificat; – Traducere a certificatului în limba română, legalizată de un notar public român, sau de ambasada României din statul unde a avut loc căsătoria, sau de […]

Continue Reading »

Acte necesare schimbare nume

Acte necesare si proceduri pentru schimbarea de nume pe cale administrativa: Schimbarea de nume pe cale administrativa este o procedură supusă condiţiilor O.G. 41/ 2003.  Schimbarea de nume se face în localitatea în care persoana care solicită schimbarea de nume/ prenume îşi  are domiciliul stabil.  Este o procedură care se poate face de către titular, […]

Continue Reading »

Acte necesare Divort Administrativ

Acte necesare pentru divortul administrativ: – Cererea se depune, fie la biroul stare civilă unde s-a oficiat căsătoria, fie în localitatea în care soţii au acelaşi domiciliu stabil înscris în actul de identitate. – Nu se primesc cereri dacă anterior există o altă cerere de divorţ pe rolul instanţei sau al unui birou notarial. – […]

Continue Reading »

Acte necesare întocmire livret de familie

Acte Necesare pentru întocmirea livretului de familie: – Actele de Identitate ale soţilor ; – Certificatul de Căsătorie; – Certificatul de Naştere al fiecărui copil; şi dupa caz: – Certificatul de Deces al unuia dintre soţi sau al copiilor; – Hotărârea judecătorească definitivă şi irevocavilă privind desfacerea căsătoriei; – Hotărârea judecătorească definitivă şi irevocavilă de […]

Continue Reading »

Top