Acte si documente necesare

Stare Civila

acte si documente necesare care se elibereaza de oficiile de stare civila

Cauze familiale care pot fi mediate

Ce cauze familiale pot fi mediate? Neînțelegerile dintre soți privind continuarea căsătoriei; exercițiul drepturilor părintești; stabilirea domiciliului copiilor; contribuția părinților la întreținerea copiilor; orice alte neînțelegeri care apar în raporturile dintre soți cu privire la drepturi de care aceștia pot dispune conform legii; dispute în legătură cu divorțul; partajul bunurilor comune. De reținut : „drepturile […]

Continue Reading »

Înscrierea menţiunilor primite din străinătate cu privire la modificarea statutului civil al persoanei

Inscriere mentiuni primite din strainatate: a) Înscrierea căsătorie şi divorţului pe actul de naştere Căsătoriile încheiate în străinătate şi desfăcute prin divorţ se înscriu numai prin menţiune, pe marginea actului de naştere; cererea, însoţită de certificatul sau extrasul de căsătorie, în original, fotocopie şi traducere legalizată, precum şi sentinţa de divorţ, în original, fotocopie şi […]

Continue Reading »

Transcrierea actelor de stare civilă înregistrate la autorităţile locale din străinătate

Pentru transcrierea actelor de stare civilă înregistrate la autorităţile locale din străinătate sunt necesare urmatoarele acte si documente: Declaraţie că nu a mai solicitat transcrierea (ANEXA Nr. 35) Formular cerere transcriere imputernicit Formular cerere transcriere titular

Continue Reading »

Transcriere Certificat de Nastere in Registrele Romane

Acte necesare pentru transcrierea Certificatului de Nastere in registrele romane: Acte necesare transcriere certificat de nastere in registrele romane: – Certificatul de naştere original APOSTILAT ( APOSTILA CONVENTIEI DE LA HAGA ) ; – copie xerox după certificat; – traducere a certificatului, în limba română, legalizată de un notar public român sau de ambasada României […]

Continue Reading »

Transcriere Certificat de Deces

Acte necesare si proceduri pentru transcriera Certificatului de Deces: Acte necesare Transcriere Certificat de Deces: – Certificatul de deces original- APOSTILAT (APOSTILA CONVENŢIEI DE LA HAGA); – Copie după certificat; – Traducere a certificatului în limba română, legalizată de un notar public român, sau de ambasada României din statul unde a avut loc căsătoria, sau de […]

Continue Reading »

Acte necesare schimbare nume

Acte necesare si proceduri pentru schimbarea de nume pe cale administrativa: Schimbarea de nume pe cale administrativa este o procedură supusă condiţiilor O.G. 41/ 2003.  Schimbarea de nume se face în localitatea în care persoana care solicită schimbarea de nume/ prenume îşi  are domiciliul stabil.  Este o procedură care se poate face de către titular, […]

Continue Reading »

Acte necesare Divort Administrativ

Acte necesare pentru divortul administrativ: – Cererea se depune, fie la biroul stare civilă unde s-a oficiat căsătoria, fie în localitatea în care soţii au acelaşi domiciliu stabil înscris în actul de identitate. – Nu se primesc cereri dacă anterior există o altă cerere de divorţ pe rolul instanţei sau al unui birou notarial. – […]

Continue Reading »

Acte necesare întocmire livret de familie

Acte Necesare pentru întocmirea livretului de familie: – Actele de Identitate ale soţilor ; – Certificatul de Căsătorie; – Certificatul de Naştere al fiecărui copil; şi dupa caz: – Certificatul de Deces al unuia dintre soţi sau al copiilor; – Hotărârea judecătorească definitivă şi irevocavilă privind desfacerea căsătoriei; – Hotărârea judecătorească definitivă şi irevocavilă de […]

Continue Reading »

Inregistrare nastere

Inregistrarea nasterii se face la sediul serviciului public comunitar local de evidenta persoanelor/ primaria municipiului, orasului, sau comunei în care s-a produs nasterea. Au obligatia de a face declaratia de nastere oricare dintre parinti, iar daca din diferite motive nu o pot face, obligatia declararii revine medicului, persoanelor care au fost de fata la nastere sau personalului […]

Continue Reading »

Inregistrarea decesului

Actul de deces se intocmeste la sediul serviciul public comunitar local de evidenta persoanelor/ primaria municipiului, orasului, sau comunei în a carei raza administrativ teritoriala s-a produs decesul pe baza declaratiei verbale facute de catre membrii familiei decedatului, iar în lipsa acestora, de catre colocatari, vecini, administratorul imobilului, medicul sau alt cadru din unitatea sanitara […]

Continue Reading »

Top