Stare Civila

Transcriere Certificat de Nastere in Registrele Romane

Acte necesare pentru transcrierea Certificatului de Nastere in registrele romane: Acte necesare transcriere certificat de nastere in registrele romane: – Certificatul de naştere original APOSTILAT ( APOSTILA CONVENTIEI DE LA HAGA ) ; – copie xerox după certificat; – traducere a certificatului, în limba română, legalizată de un notar public român sau de ambasada României din statul unde a avut loc naşterea sau de un birou notarial din străinătate ce aplică apostila convenţiei de...

Transcriere Certificat de Deces

Acte necesare si proceduri pentru transcriera Certificatului de Deces: Acte necesare Transcriere Certificat de Deces: - Certificatul de deces original- APOSTILAT (APOSTILA CONVENŢIEI DE LA HAGA); - Copie după certificat; - Traducere a certificatului în limba română, legalizată de un notar public român, sau de ambasada României din statul unde a avut loc căsătoria, sau de un birou notarial din străinătate ce aplică apostila convenţiei de la Haga; - Copie după certificatul de naştere şi...

Acte necesare Divort Administrativ

Acte necesare pentru divortul administrativ: - Cererea se depune, fie la biroul stare civilă unde s-a oficiat căsătoria, fie în localitatea în care soţii au acelaşi domiciliu stabil înscris în actul de identitate. - Nu se primesc cereri dacă anterior există o altă cerere de divorţ pe rolul instanţei sau al unui birou notarial. - Procedura se adresează doar soţilor care nu au copii minori din căsătorie sau din afara căsătoriei. - Soţii trebuie...

Acte necesare intocmire livret de familie

Acte Necesare pentru intocmirea livretului de familie: - ACTELE DE IDENTITATE ALE SOTILOR; - CERTIFICATUL DE CASATORIE ; - CERTIFICATELE DE NASTERE ALE COPIILOR; si dupa caz: - CERTIFICATUL DE DECES AL UNUIA DINTRE SOTI SAU ALE COPIILOR ; - HOTARIREA JUDECATOREASCA DEFINITIVA SI IREVOCABILA PRIVIND DESFACEREA CASATORIEI; - HOTARIRE JUDECATOREASCA DEFINITIVA SI IREVOCABILA DE ADOPTIE; - ORICE DOCUMENT CARE ATESTA MODIFICAREA RELATIILOR DE AUTORITATE PARENTALA , INCREDINTARE SAU PLASAMENT FAMILIAL AL COPIILOR. NOTA...

Inregistrare nastere

Inregistrarea nasterii se face la sediul serviciului public comunitar local de evidenta persoanelor/ primaria municipiului, orasului, sau comunei în care s-a produs nasterea. Au obligatia de a face declaratia de nastere oricare dintre parinti, iar daca din diferite motive nu o pot face, obligatia declararii revine medicului, persoanelor care au fost de fata la nastere sau personalului din unitatea în care a avut loc nasterea, rudelor ori vecinilor care au luat cunostinta despre nasterea unui copil. Termenul pentru...

Inregistrarea decesului

Actul de deces se intocmeste la sediul serviciul public comunitar local de evidenta persoanelor/ primaria municipiului, orasului, sau comunei în a carei raza administrativ teritoriala s-a produs decesul pe baza declaratiei verbale facute de catre membrii familiei decedatului, iar în lipsa acestora, de catre colocatari, vecini, administratorul imobilului, medicul sau alt cadru din unitatea sanitara unde s-a produs decesul. Declaratia de deces se face, verbal, in termen de 3 zile de la data incetarii...

Inregistrarea casatoriei

Casatoria se încheie de catre ofiterul de stare civila, la sediul serviciul public comunitar local de evidenta persoanelor/ primaria municipiului, orasului, sau comunei în a carei raza administrativ teritoriala îsi are domiciliul sau resedinta unul dintre viitorii soti. Casatoria se poate încheia si în afara sediului serviciul public comunitar local de evidenta persoanelor daca din motive temeinice unul dintre soti se afla în imposibilitatea de a se prezenta fiind necesara aprobarea primarului municipiului, orasului...

Atribuire CNP

Procedura de inscriere/atribuire Cod Numeric Personal (CNP) pentru cetatenii romani care solicita eliberarea unui pasaport simplu sau electronic cu date biometrice incluse: Cetatenii români care se afla într-o astfel de situatie, vor depune cerere scrisa pentru atribuire/înscriere C.N.P. la structura de stare civila din cadrul oricarui serviciu public comunitar judetean de evidenta a persoanelor, indiferent de locul nasterii sau al ultimului domiciliu avut în tara. La depunerea cererii vor fi prezentate, în original si...