Eliberare act de identitate

- la expirarea termenului de valabilitate
- la modificarea datelor de stare civila
- la anularea documentului sau schimbarea fizionomiei
- la schimbarea denumirii strazii sau renumerotarea imobilelor

Documente si acte necesare eliberare buletin (carte de identitate):

  • Cerere pentru eliberarea cartii de identitate (cerere eliberare buletin);
  • Buletinul sau cartea de identitate si cartea de alegator (daca este cazul)
  • Certificatul de nastere si certificatul de casatorie, in original;
  • Hotararea de divort, definitiva si irevocabila, in original;
  • Documentele cu care se face dovada domiciliului, in original;
  • Chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate de 7 RON , achitata la Serviciul Taxe si Impozite;

About The Author

No Comments