Acte si documente necesare

Inregistrare nastere

By on aprilie 9, 2012 in Stare Civila with 0 Comments


Inregistrarea nasterii se face la sediul serviciului public comunitar local de evidenta persoanelor/ primaria municipiului, orasului, sau comunei în care s-a produs nasterea. Au obligatia de a face declaratia de nastere oricare dintre parinti, iar daca din diferite motive nu o pot face, obligatia declararii revine medicului, persoanelor care au fost de fata la nastere sau personalului din unitatea în care a avut loc nasterea, rudelor ori vecinilor care au luat cunostinta despre nasterea unui copil.

Termenul pentru declararea si înregistrarea nasterii copilului este de:

 • 15 zile de la data nasterii pentru copilul nascut viu si aflat în viata;
 • 3 zile de la data nasterii pentru copilul nascut mort;
 • 24 de ore de la data decesului pentru copilul nascut viu care a decedat înauntrul termenului de 15 zile;

Cînd declaratia de nastere a fost facuta dupa expirarea termenelor precizate mai sus, dar înauntrul termenului de un an de la nastere, întocmirea actului de nastere se face cu aprobarea primarului, respectiv a sefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular de cariera.

Daca declaratia a fost facuta dupa trecerea unui an de la data nasterii, actul de nastere se întocmeste în baza hotarârii judecatoresti, definitive si irevocabile privind încuviintarea înregistrarii tardive, care trebuie sa contina toate datele necesare înregistrarii. Instanta competenta este judecatoria locului de domiciliu a solicitantului.

Acte si documente necesare pentru inregistrare nastere:

Înregistrarea nasterii copilului se face în baza declaratiei verbale, prezentându-se urmatoarele
documente:

 • certificatul medical constatator al nasterii întocmit pe formular tip, care va trebui sa poarte numar de înregistrare, data certa, sigiliul unitatii sanitare, semnatura si parafa medicului;
 • certificatul de nastere în original si în copie, actul de identitate al mamei si al declarantului, daca nasterea nu este declarata de mama;
 • certificatul de casatorie al parintilor copilului, daca sunt casatoriti, original si copie.

Declaraţia de naştere se face în localitatea în care s-a produs naşterea la biroul de stare civilă. Declaraţia se poate face (obligatoriu) de unul dintre părinţii copilului, medicul sau asistenţa care a asistat la naştere, sau oricare altă persoanăcare are cunoştinţă despre naşterea copilului.

Odată cu declaraţia de naştere vor fi prezentate următoarele înscrisuri:

 • - certificatul medical constatator al naşterii;
 • - actele de identitate ale părinţilor nou- născutului original şi copii;
 • - certificatul de căsătorie original şi copie;
 • - pentru copii din afara căsătoriei actul de identitate şi certificatul de naştere al mamei original şi copie;
 • - pentru părinţii minori, aceştia vor fi însoţiti de reprezentantul legal care va avea asupra sa actul de identitate.

Termenul de declarare a naşterii:

 • - 15 zile de la data naşterii pentru copilul născut- viu şi aflat în viaţă;
 • - 3 zile de la data naşterii pentru copilul născut- mort;
 • - 30 de zile pentru copilul cu vârsta până la un an găsit sau abandonat de mamă;

În aceste trei situaţii sunt cuprinse atât ziua naşterii (a găsirii) cât şi ziua în care se face declaraţia.

 • - 24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat în termenul de 14 zile.
 • - După termenele precizate, dar în termen de un an, înregistrarea naşterii se face cu aprobarea primarului.
 • - După trecerea unui an de zile, înscrierea naşterii se face prin sentinţă judecătorească definitivă şi irevocabilă.

Situaţii speciale:
- Adopţia;
- Copil abandonat în unitatea sanitară;
- Copil găsit;
- Copil născut în afara căsătoriei;
- Copil din căsătorie a cărui părinţi au nume de familie diferite;
- Sentinţe de înregistrare tardivă a naşterii.

Pentru toate aceste situaţii va trebui să vă adresaţi ofiţerului de stare civilă din localitatea unde s-a născut copilul, fiind necesare o serie de înscrisuri specifice fiecărei situaţii.

Nota: Este posibil ca lista sa nu fie completa sau poate contine informatii neactualizate. Daca
observati omisiuni sau date incorecte, va rugam sa ne contactati.

Tags: , ,

Subscribe

If you enjoyed this article, subscribe now to receive more just like it.

Post a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Top