Service Laptop Botosani

Acte si documente necesare

Cine depune cererea pentru subventie caldura

Ajutoare incalzire. Cine depune cererea pentru subventie caldura: Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este: – proprietarul locuinţei; – persoana care a înstrăinat locuinţa pe baza unui contract cu clauză de întreţinere; – titularul contractului de închiriere; – alt membru de familie major şi legal împuternicit de proprietar/titular de contract de închiriere; – reprezentant legal pentru […]

Continue Reading »

Cine beneficiaza de subventie caldura

Ajutor pentru incalzirea locuintei – masura de sprijin, suportata din bugetul de stat si/sau, dupa caz, din bugetele locale, destinata consumatorilor vulnerabili cu venituri situate pana la un prag stabilit de lege si care are drept scop acoperirea integrala sau, dupa caz, a unei parti din cheltuielile cu incalzirea locuintei. Cine poate beneficia de ajutoarele […]

Continue Reading »

Subventie caldura

Ajutoarele pentru incalzirea locuintei in sezonul rece se acorda pentru perioada NOIEMBRIE 2015 – MARTIE 2016. Ajutorul se acorda pentru consumatorii de energie termica in sistem centralizat, energie electrica, gaze naturale si lemne, carbuni, combustibili petrolieri. Actele pentru subventie la caldura pot fi depuse la primarii, la asociatii sau Serviciul Public Local de Asistenta Sociala […]

Continue Reading »

Dosar inregistrare AJOFM

Cum se poate inregistra o persoana, in baza de date a AJOFM. Acte necesare pentru inregistrarea unei persoane aflate in cautarea unui loc de munca: 1. Actul de identitate, in original si copie; 2. Actele de studii si de calificare,in original si copie; 3. Carnetul de munca sau alte acte care atesta, potrivit legii, existenta […]

Continue Reading »

Cand se acorda somaj-ul

Cand se acorda indemnizatia de somaj: Conform prevederilor art. 38 alin. 2 si alin. 3 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stmularea ocuparii fortei de munca , asa cum a fost modificata prin O.U.G. nr. 17/ 2011: (1) Indemnizatia de somaj se acorda de la data: a. incetarii raporturilor de munca; […]

Continue Reading »

Acte Necesare Somaj 2015

Acte necesare pentru inregistrarea unei persoane care indeplineste conditiile pentru acordarea indemnizatiei de somaj: 1. Actul de identitate, original si copie; 2. Actele de studii si de calificare, original si copie; 3. Certificat de nastere, original si copie; 4. Certificat de casatorie, original si copie; 5. Adeverinta medicala din care sa rezulte ca este apta […]

Continue Reading »

Documente necesare pentru înmatricularea unei masini din România

Acte necesare pentru înmatricularea unui vehicul achiziţionat din România şi care este înmatriculat în România (transcriere) 2015 : 1. Cererea solicitantului; 2. Fişa de înmatriculare vizată la organul fiscal teritorial competent sau certificatul de atestare fiscala eliberat de organul fiscal teritorial competent al vanzatorului. 3. Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie; 4. […]

Continue Reading »

Cum se închide un PFA

Inchidere PFA, proceduri si acte necesare. Cum se inchide un PFA daca nu mai are activitate. 1. – Daca desfăşuraţi activităţi autorizate de Registrul Comerţului, încetarea activităţii se menţionează în Registrul Comerţului în termen de 15 zile. Acest lucru se poate face printr-o declaratie pe propria raspundere a titularului persoanei fizice autorizate. 2. – Daca […]

Continue Reading »

Inregistrare tardiva a nasterii

Inregistrarea tardiva a unei nasteri se refera la inregistrarea care se intampla cu intarziere. Conform oficialitatilor, inregistrarea tardiva a nasterii, inseamna inregistrarea facuta dupa trecerea unui an de la nastere. Acte necesare pentru inregistrarea tardiva a nasterii: Sentinţă civilă în original, cu ştampila de rămasă definitivă şi irevocabilă. Certificate de naştere şi căsătorie ale părinţilor, […]

Continue Reading »

Inregistrare nou nascut

Inregistrarea unui copil nou nascut se face la Oficiul de Stare Civila. Inregistrare nou nascut este acelasi lucru cu inregistrare nastere. Acte necesare pentru inregistrarea unui nou nascut: Certificatul medical constatator al naşterii, formular tip, eliberat de maternitate. Certificatele de naştere ale părinţilor, atat în original cat şi copie xerox. Certificatul de căsătorie al părinţilor […]

Continue Reading »

Top