Acte si documente necesare

Inscriere copil la scoala

By on iunie 4, 2013 in Invatamant with 0 Comments

Informatii utile pentru inscrierea copilului in invatamantul primar (2013-2014): Acte necesare inscriere copil la scoala (invatamantul primar): Cerere-tip de înscriere Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal Copie și original al certificatului de naștere al copilului Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare / clasei I (acolo unde este […]

Continue Reading »

Date de contact Inspectorate Scolare Judetene

By on iunie 4, 2013 in Adrese Utile with 0 Comments

In aceasta baza de date, gasiti datele de contact şi linkul catre pagina de internet al fiecarui Inspectorat Scolar Judetean si al Municipiului Bucureşti. Datele de contact ale Inspectoratelor Şcolare Judeţene: INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ALBA Str. Gabriel Bethlen, nr. 7, Alba Iulia, jud. Alba, cod 510009 Telefon: 0258 817255; 0258 811662 Fax: 0258 817663 www.isj.albanet.ro […]

Continue Reading »

Eliberare act de identitate

By on iunie 3, 2013 in Evidenta Persoanelor with 0 Comments

- la expirarea termenului de valabilitate – la modificarea datelor de stare civila – la anularea documentului sau schimbarea fizionomiei – la schimbarea denumirii strazii sau renumerotarea imobilelor Documente si acte necesare eliberare buletin (carte de identitate): Cerere pentru eliberarea cartii de identitate (cerere eliberare buletin); Buletinul sau cartea de identitate si cartea de alegator […]

Continue Reading »

Dosar ajutor social

By on iunie 3, 2013 in Dosare with 0 Comments

Acte necesare pentru obtinerea ajutorului social in baza Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat: – cerere tip pentru obtinere ajutor social – declaratie privind veniturile realizate – copie buletin de identitate – certificate de nastere ale copiilor – copie certificat casatorie – adeverinte de la unitatile de invatamant de stat pentru copii, pentru copiii intre 18 […]

Continue Reading »

Dosar alocatie familiala complementara

By on iunie 3, 2013 in Dosare with 0 Comments

Acte necesare pentru acordarea alocatiei familiale complementare conform O.U.G.nr.105 / 2003 – cerere tip – copii xerox de pe actele de identitate ( sot, sotie, copii ) – certificate de nastere ale copiilor ( copii xerox ) – certificat de casatorie – copie xerox – adeverinta de la Registrul agricol – adeverinta de la Administratia […]

Continue Reading »

Autorizatii de Persoana fizica / Asociatie familiala

By on iunie 3, 2013 in Societati with 0 Comments

Etapa I a) solicitare dovada privind disponibilitatea firmei 1. cerere verificare disponibilitate firma si rezervare denumire 2. copie chitanta 3. copie buletin sau carte de identitate b) solicitare certificat de cazier fiscal 1. cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal 2. copie buletin sau carte de identitate 3. copie chitanta Etapa II 1. copii […]

Continue Reading »

Autorizatia de desfiintare

By on iunie 3, 2013 in Adrese Utile with 0 Comments

Acte necesare eliberare autorizatie de desfiintare: Cerere tip pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare si anexele acesteia completate de catre proiectant sau de catre proprietarul imobilului. Dovada, in copie legalizata la notariat a actului de proprietate si certificat rol fiscal. Certificatul de urbanism (in termen de valabilitate). Dovada de achitare a taxei legale, in original. Proiectul […]

Continue Reading »

Autorizatie de construire

By on iunie 3, 2013 in Urbanism with 0 Comments

Autorizatia de construire, documentatie si acte necesare: Dosarul se intocmeste conform legilor 50/1991 – Legea privind autorizarea lucrarilor in constructii si 453/18.07.2001(lege care completeaza si aduce modificari legii 50/1991) si va cuprinde: cerere de eliberare autorizatie de construire; anexa la cererea completata; chitanta de achitare taxei de eliberare a autorizatie de construire/desfiintare; planul de amplasare […]

Continue Reading »

Acte necesare certificat de urbanism

By on iunie 3, 2013 in Urbanism with 0 Comments

Acte necesare pentru obtinerea certificatului de urbanism: Baza legala : Legea 50/1991, republicata in 2004, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, publicata in M.Of. nr. 933/2004, Ordinul 1943/2001 publicat in M.Of. nr. 231/2002, Legea nr. 350/2001 privind urbanismul si amenajarea teritoriului, publicata in M.Of. nr. 373/2001 Acte necesare pentru obtinere certificat de urbanism: 1. Cerere […]

Continue Reading »

Transcriere Certificat de Nastere in Registrele Romane

By on iunie 3, 2013 in Stare Civila with 0 Comments

Acte necesare pentru transcrierea Certificatului de Nastere in registrele romane: Acte necesare transcriere certificat de nastere in registrele romane: – Certificatul de naştere original APOSTILAT ( APOSTILA CONVENTIEI DE LA HAGA ) ; – copie xerox după certificat; – traducere a certificatului, în limba română, legalizată de un notar public român sau de ambasada României […]

Continue Reading »

Top