Posts Tagged "acte necesare pfa"

Acte necesare infiintare PFA

Acte si documente necesare infiintare PFA (Persoana Fizica Autorizata). Documente necesare pentru inregistrare la registrul comerţului, inregistrare fiscala si autorizarea funcţionarii a persoanelor fizice autorizate (PFA): 1. Cererea de înregistrare (original); 2. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original); 3. Carte de identitate sau paşaport (fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul); 4. Documente care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional/punctelor de lucru (copie legalizată); 5. Dacă este cazul, avizul privind schimbarea...