Posts Tagged "acte necesare"

Acte necesare inmatriculare masina in Bulgaria

Acte si documente necesare pentru inmatriculare masina in Bulgaria: - Carte identitate – (Buletin) - Cartea de identitate a masinii - Talon Masina - Contractele de vanzare-cumparare anterioare, incluzand dupa caz facturi si procuri, de la proprietarul inscris in talon pana la proprietarul actual. - Numerele de inmatriculare stipulate in talon. - In situatia in care autoturismul are numere de inmatriculare provizorii, este necesara cartea de identitate veche, fie stampilata sau taiata. - In situatia...

Acte şi Documente necesare la transcrierea unui autovehicul înmatriculat

Pentru transcrierea unui autovehicul înmatriculat sunt necesare urmatoarele acte si documente: Cerere tip; Cartea de identitate a vehiculului; Fişa de înmatriculare cu viza agenţiei fiscale; Actul de proprietate; Certificatul de autenticitate – R.A.R; Inspecţia tehnică periodică (ITP); Poliţa de asigurare obligatorie (RCA); Taxă înmatriculare auto; Contravaloare certificat de înmatriculare – CEC; Certificatul de înmatriculare vechi; Plăcile cu numerele de înmatriculare; Actul de identitate al proprietarului sau certificatul de înregistrare al firmei, după caz; Actele depuse...

Modificarea unor date din certificatul de înmatriculare auto

Pentru modificarea unor informaţii din certificatul de înmatriculare auto sunt necesare urmatoarele documente: Acte necesare în cazul modificării unor date din certificatul de înmatriculare (nume, adresă, culoare): Cererea tip; Cartea de identitate a vehiculului; Fişa de înmatriculare cu viza agenţiei fiscale, numai în cazul schimbării domiciliului, sediului sau a motorului; Certificatul de înmatriculare vechicul; Contravaloarea certificatului de înmatriculare- CEC Actul de identitate al proprietarului sau copia certificatului de înregistrare a firmei, după caz; Documentele...

Acte necesare pentru obţinerea unui duplicat al certificatului de înmatriculare:

Pentru obţinerea unui duplicat al certificatului de înmatriculare al unei maşini, sunt necesare urmatoarele documente: Cererea tip; Cartea de identitate a vehiculului; Declaraţia tip de pierdere sau adeverinţa de la poliţie cu privire la furtul documentului; Contravaloarea certificatului de înmatriculare- CEC; Actul de identitate al proprietarului sau copia certificatului de înregistrare a firmei, după caz; Documentele necesare prevăzute la punctele 2,5 ( Cartea de identitate a vehiculului şi Actul de identitate al proprietarului ) se vor...