Service Laptop Botosani

Acte si documente necesare

Tag: Atribuire CNP

Atribuire CNP

Procedura de inscriere/atribuire Cod Numeric Personal (CNP) pentru cetatenii romani care solicita eliberarea unui pasaport simplu sau electronic cu date biometrice incluse: Cetatenii români care se afla într-o astfel de situatie, vor depune cerere scrisa pentru atribuire/înscriere C.N.P. la structura de stare civila din cadrul oricarui serviciu public comunitar judetean de evidenta a persoanelor, indiferent […]

Continue Reading »

Top