Posts Tagged "autorizatie de construire"

Autorizatie de construire

Autorizatia de construire, documentatie si acte necesare: Dosarul se intocmeste conform legilor 50/1991 – Legea privind autorizarea lucrarilor in constructii si 453/18.07.2001(lege care completeaza si aduce modificari legii 50/1991) si va cuprinde: cerere de eliberare autorizatie de construire; anexa la cererea completata; chitanta de achitare taxei de eliberare a autorizatie de construire/desfiintare; planul de amplasare a terenului in zona (planurile cadastrale); certificat de urbanism; toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism; acte notariale (la...