Posts Tagged "clasa pregatitoare"

Inscriere copil la scoala

Informatii utile pentru inscrierea copilului in invatamantul primar (2013-2014): Acte necesare inscriere copil la scoala (invatamantul primar): Cerere-tip de înscriere Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal Copie și original al certificatului de naștere al copilului Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare / clasei I (acolo unde este cazul). Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și/sau specifice (acolo unde este cazul). Cine se poate inscrie...