Posts Tagged "infiintare PFA"

Acte necesare infiintare PFA

Acte necesare PFA. In acest articol gasitli lista de Acte necesare infiintare PFA (Persoana Fizica Autorizata). Documente necesare pentru inregistrare la registrul comerţului, inregistrare fiscala si autorizarea funcţionarii a persoanelor fizice autorizate (PFA): 1. Cererea de înregistrare (original); 2. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original); 3. Carte de identitate sau paşaport (fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul); 4. Documente care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional/punctelor de lucru (copie legalizată); 5....